Triptych Features

triptych features ...


چهارمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران

زمان ۱۱ الی ۱۳ تیر ۱۴۰۲ —> ساعت بازدید ۹ الی ۱۷ —> مکان شبستان اصلی مصلی تهران، راهرو اصلی غرفه ۱۲۲

جای خالی درآمدزایی در حوزه بار در یک بستر شفاف

با استفاده از سامانه جامع بهسا درآمدزایی در حوزه بار در یک بستر شفاف و منظم با رویکرد طرح ملی در دستور کار قرار دارد.

انعقاد قرارداد بین سازمان تاکسیرانی‌های شهری و شرکت بهسا

در این مراسم با انعقاد قرارداد همکاری مشترک بین شرکت بهسا و سازمان تاکسیرانی‌های شهری از سامانه جامع مدیریت اطلاعات تاکسیرانی رونمایی شد.